Chisinaul

In jos

Chisinaul

Mesaj Scris de basaru la data de Sam 10 Noi 2007 - 15:01

Chisinaul
[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]

Este extrem de dificil a scrie despre Chișinău. Cum să prezinți o localitate, o urbe ridicată de către voia istoriei la rangul de capitală a unui stat când în negura trecutului sunt sute și mii de ani de istorie care până astăzi rămân nedescifrați? Arheologii au descoperit pe vatra actualului oraș așezări umane care datează din epoca de piatră, adică 35-8 mii de ani î. Hr. Noi preferăm să operăm cu cifre mai recente și punem la bază cea mai veche mențiune documentară datată de la 17 iulie 1436 și semnată de domnitorii Moldovei Ilie și
Ștefan, care au întărit lui Oncea-logofăt mai multe moșii drept răsplată pentru slujbă credincioasă. A doua mențiune documentară ține de 1466, fiind legată direct de un document emis de cancelaria domnitorului Ștefan cel Mare, care a întărit “seliștea” Chișinău după Vlaicu Pârcălab, unchiul ilustrului domnitor.

Și viitorul oraș, pe atunci un sat nu prea mare, timp de mai bine de o sută de ani s-a aflat
în posesia lui Vlaicu Pârcălab, iar după moartea lui a trecut prin moștenire la nepoți și strănepoți. Dar anii trec și aduc cu ei și multe schimbări. Localitatea așezată parcă special în calea drumurilor comerciale crește, dar se schimbă și proprietarii. După 1576, stăpân al
Chișinăului devine boierul Drăguși, iar de la el, pe la 1616, trece în posesia lui Constantin Roșca, de la care la 1641, prin documentul semnat de domnitorul Vasile Lupu, trece sub stăpânirea Mănăstirii Sf. Vineri din Iași, rămânând în această situație până la începutul
secolului XIX.

Deși, în „Descrierea Moldovei” a lui Dimitrie Cantemir, Chișinăul este surclasat de Lăpușna și Tighina după locul ocupat prin dezvoltare și importanță, voia destinului face ca anume el să devină localitatea pe care o preferă Rusia drept capitală pentru viitoarea gubernie. Alegerea s-a făcut nu fără participarea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni.

Noi nu putem concepe istoria Chișinăului fără pomenirea unor evenimente de mare importanță: 16 mai 1812 – anexarea Basarabiei la Rusia - Chișinăul devine capitala noii provincii; 3 august 1815 - apare „Liturghia” - prima carte în limba română tipărită sub îndrumarea lui Gavriil Bănulescu-Bodoni; septembrie 1820 – iulie 1823 – la Chișinău
s-a aflat poetul rus Aleksandr Pușkin; 1878 – se aprobă stema Chișinăului; 1889 – se pune în funcțiune tramvaiul cu cai, 15 decembrie 1892 - se dă în folosință prima tranșă a conductei de apă. Putem face și alte constatări cronologice, la fel de importante: 1677 – prima atestare documentară a Chișinăului ca oraș; 2 august 1940 - formarea R.S.S.M. cu capitala Chișinău; 1990 – restabilirea instituției de primar. Întâiul primar de Chișinău după proclamarea independenței a fost Nicolae Costin.

Iurie Colesnic

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Sala Eparhială
Sala Eparhială (sau cum s-a mai numit în epocă – Casa Arhiepiscopului Serafim) a fost una dintre cele mai frumoase clădiri ale Chișinăului (astăzi, pe acest loc se înalță casa Guvernului). A fost construită într-un singur an de zile (1910-1911), la dorința ctitorului Serafim Ciceagov, având cea mai bună sală de concert din Basarabia. În anii ’30, a fost dotată cu rețele electrice. În 1941, a fost aruncată în aer de către autoritățile sovietice în retragere.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Arcul de Triumf
Porțile sfinte sau Arcul de Triumf – construcția în jurul căreia parcă s-ar axa întreg Chișinăul - au fost construite în 1840 și au o istorie destul de interesantă. În 1836, când a fost dată în folosință Catedrala, unul din clopotele care nu a încăput în clopotniță (6,5
metri), a fost amplasat în Arcul de Triumf, proiectând-se un edificiu nu prea mare care ar fi amintit de simbolul construit la Paris. Cu timpul, aici a fost instalat un ceas, orologiu important pentru Chișinău.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Primăria (1902)
A avut dou ă edificii – așa-zisa Primăria Veche (1817) și Primăria Nouă, pe care o cunoaștem astăzi, construită în 1902 în stil neoclasic, cu elemente gotice după proiectul lui M. Elade cu participarea directă a lui Alexandru Bernardazzi (arhitect al orașului în anii 1850-1878). În 1941, clădirea a fost aruncată în aer de către sovietici. Primul cinematograf din Chișinău și prima proiectare a unei pelicule cinematografice s-a făcut tot în incinta primăriei (1902).

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine] [Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Catedrala Nașterea Domnului (1830)
Catedrala nouă a Chișinăului a fost zămislită în momentul în care orașul a devenit, la 1812, centru gubernial. Mitropolitul de atunci, românul Gavriil Bănulescu-Bodoni, a știut să demonstreze că o biserică la marginea imperiului este nu numai un loc de închinăciune, ci și un stâlp al creștinătății.

Proiectul catedralei aparține arhitectului Abraam Ivanovici Melnikov, care a văzut catedrala în vis. În 1835, arhitectul Gaschet propune proiectul Piața Catedralei, un ansamblu arhitectural din care să facă parte Catedrala, Clopotnița, Porțile Sfinte (care la cel moment încănu erau construite), clădirea Mitropoliei. Mai târziu, Alexandru Plămădeală și Eugen Bernardazzi reușesc să adauge la acest complex încă o piesă - monumentul lui Ștefan cel Mare. Nici arhitecții sovietici n-au avut încotro și au legat clădirea guvernului (construită pe ruinele fostei Mitropolii și a Casei Eparhiale) aranjând-o simetric față de complexul Catedralei. În 1941, Catedrala a fost aruncată în aer parțial de către armatele sovietice în retragere. În 1962, este aruncată în aer Clopotnița, iar Catedrala este transformată în sală de expoziție. În 1989, Catedrala a fost retrocedată bisericii și, cu
concursul Primăriei Chișinăului, se reconstruiește Clopotnița.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine] [Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Seminarul teologic (1813)

Biblioteca Națională (2007)
A fost fondat de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. Ultimul bloc al Seminarului, cel care astăzi aparține Bibliotecii Naționale, a fost construit în perioada 1900-1902. În 1926, aici a fost deschisă Facultatea de Teologie. Din acest Seminar au ieșit nu numai prea înalți
prelați, cum ar fi Axentie Stadnițchi, mitropolitul Gurie Grosu, mitropolitul Antonie Plămădeală, mitropolitul Nestor Vornicescu, dar și alte importante personalități politice ale Basarabiei - Ion Inculeț, Pan. Halippa, Petre Cazacu, Ion Pelivan ș. a. După 1918, la Seminarul Teologic au activat nume de referință pentru cultura și știința română
- Nichifor Crainic, Petre Constantinescu-Iași, Ștefan Berechet, Ioan Savin, Gala Galaction. În timpul celui de-al doilea război mondial, o parte din clădirile Seminarului Teologic au fost deteriorate, inclusiv biserica Seminarului. După război, locul a fost eliberat pentru
viitoarea clădire a guvernului și pentru Biblioteca Națională.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine] [Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Liceul de băieți nr. 1 (1833)

Muzeul Național de Istorie (2007)
Odinioară, clădirea Muzeului Național de Istorie a aparținut primului Liceu de Băieți din Basarabia. Liceul de Băieți nr. 1 a fost fondat în 1833 și a închiriat case și localuri pentru discipolii săi până în 1878, când directorul Vasile Soloviov a reușit să obțină fonduri și, după proiectul arhitectului H. Lonskoy, a fost construită fațada clădirii, iar părțile laterale sub formă de turnuri au fost proiectate de Iacob Uscat. După cel de-al doilea război mondial, clădirea și-a schimbat menirea în mai multe rânduri, ca la începutul anilor ’60 să devină unul din blocurile Institutului Politehnic din Chișinău. În anii ’80, s-a început reconstrucția fundamentală a clădirii, ea devenind sediul Muzeului Național de Istorie.


[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine] [Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Hotelul „Suisse” (1835)

Biblioteca Municipală “B.P. Hașdeu” (2007)
Hotelul a funcționat până în preajma celui de-al doilea război mondial, iar în anii 1946-1947 a fost reconstruit din temelie, spațiul lui fiind extins. Clădirile Hotelului „Suisse” au fost concepute inițial la 1835 ca niște case care urmau a fi date cu chirie, fiind
construite de familia Monastârschi. La 1873, aceste edificii au fost vândute Seminarului Teologic, care în 1864 le dă în chirie elvețianului Charles Thomas Selouidenis, care a și fondat aici Hotelul „Suisse”. Luat în arendă doar pe 12 ani, acest imobil a funcționat ca hotel până în 1940. Această clădire este remarcabilă prin faptul că după 1946 a fost reconstruită din temelie de către o femeie arhitect, R. Spirer, sub îndrumarea directă a arhitectului Alexei Șciusev. Actualmente, aici e amplasată Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, deoarece pe vremuri, când spațiile erau închiriate de Liceul de Băieți nr. 1, aici a învățat marele savant.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Izvorul Dintâi (1834)

Academia Internațională de Dezvoltare Agricolă (2007) Izvorul dintâi (havuzul) a fost construit din 1834 până în 1840 conform unei decizii a primăriei. Cele 26 de izvoare care multă vreme au curs libere de sub dealul Bisericii Mazarache până în Bâc, au fost captate în niște uluce speciale, cioplite în piatră, de unde veneau sacagiii și încărcau poloboacele cu apă pentru a alimenta orașul. Proiectul a fost elaborat de Osip Gaschet, iar lucrările propriu-zise au fost efectuate de către meșterul Suioldji din Odessa. Cum se întâmplă de obicei, banii alocați de primărie n-au fost suficienți pentru realizarea lucrării și atunci s-a apelat la ajutorul populației, care și-a adus aportul său bănesc în sumă de 849 ruble și 39 de copeici. Astăzi, de acel izvor amintește doar o piatră comemorativă și
clădirea enormă a întreprinderii „Apă-Canal”, edificată chiar în preajma acestui izvor.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine] [Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Liceul de băieți nr. 3 (1901)

Sfatul Țării (1918)

Academia de Teatru, Artă și Muzică (2007)
Destinul a făcut ca edificiul Liceului de Băieți nr. 3 din Chișinău să treacă prin două războaie mondiale, o revoluție și câteva cutremure devastatoare și să ajungă prin timp până în zilele noastre într-o stare aproape perfectă. Anume clădirea Liceului nr. 3 a fost aleasă în calitate de sediu pentru primul parlament al Basarabiei (1917-1919). După care a fost cedată din nou elevilor, băieților de la Liceul „Alexandru Donici”. În 1933, la Chișinău a fost transferată Facultatea de Agronomie a Universității din Iași. În 1940, după 28 iunie, aici un timp a avut sediul Institutul de Limbă și Literatură adus din Tiraspol.
După război, clădirea a fost utilizată ca sediu pentru administrația sovietică și ca bloc central pentru Institutul Agricol din Chișinău. Actualmente aparține Academiei de Teatru, Artă și Muzică din Republica Moldova.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine] [Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Penitenciarul (sec. XIX)
Penitenciarul din Chișinău în stilul lui mauritan a fost construit în anii ’70 ai sec. XIX. Ca să nu influențeze arhitectura orașului, s-a găsit o soluție de compromis potrivit căreia o închisoare a fost amplasată într-un cadru arhitectonic elegant. A suferit în urma cutremurului din 1940 și o parte din ziduri s-au surpat. Dar a fost refăcută în grabă de autoritățile sovietice, care au suprapopulat-o în perioada 28 iunie 1940 – 3 iulie 1941. Până în prezent, este utilizată în calitate de penitenciar. Prin ea au trecut mari personalități: Constantin Stere, Pan. Halippa, Grigori Kotovski, Emanuil Catelly, Teodosie Cojocaru ș.a.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine] [Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Monumentul lui Alexandru II

Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt
Monumentului lui Alexandru II a fost amplasat la intersecția străzii Gogol și bulevardului Alexandru, în colțul Grădinii Publice, în memoria împăratului, care la 1877, pe 12 aprilie, a citit în această piață manifestul despre declanșarea războiului ruso-turc și lupta pentru
eliberarea Bulgariei. Turnat din bronz, avea imprimat pe soclu anii de domnie a împăratului - 1853-1881. A fost demolat în 1918, pe locul lui fiind instalată, în 1927, statuia lui Ștefan cel Mare.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Biserica Luterană (1838)

Președinția Republicii Moldova (2007)
Biserica Luterană din Chișinău ori Kirha, a fost edificată de comunitatea uterano-evanghelică din Chișinău, care era constituită în temei din nemți stabiliți cu traiul în Basarabia după 1812.

Biserica consta dintr-un turn, o clopotniță, totul construit în stil neogotic. Pe lângă biserică a existat un fel de pension pentru copiii nobilimii germane și basarabene. A dispărut în 1960, fiind distrusă de autoritățile comuniste. Era o mostră de arhitectură germană, chiar în inima Chișinăului, nu departe de locul unde se înalță astăzi clădirea Președinției Republicii Moldova, care în linii mari amintește de acea clădire.

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine] [Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Hotelul Londra (sf. sec. XIX)

Data exactă a construcției nu o cunoaștem, dar se știe că la începutul secolului XX era unul dintre hotelurile cele mai preferate de către oaspeții importanți ai Chișinăului. Aici se oprise în 1914 Vladimir Maiakovski, care a vizitat Chișinăul pentru o singură noapte
(și care a apreciat la justa valoare vinurile moldovenești). Aici, în acest hotel, Constantin Stere, în 1906, a scris celebra sa recenzie „Poetul pătimirii noastre”, articol prin care l-a consacrat în eternitate pe tânărul debutant ardelean Octavian Goga. În timpul războiului, clădirea a avut de suferit și a fost reconstruită cu tot ansamblul de clădiri din preajmă (hotelul se afla în actualul edificiu vizavi de CC „Sun city”).


[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Casa întrunirilor nobilimii basarabene (1888)

Cinematograful „Patria” (2007)
Construită în 1888, pe locul Clubului Englez. Arhitect – Heinrich Lonsky, cetățean austriac. Executată în stil clasic cu elemente de baroc, avea la intrare un foișor original, iar pe fațadă – sculpturi-cariatide. În această clădire a avut loc una dintre ședințele de constituire a Sfatului Țării. Edificiul a fost distrus în anii celui de al doilea război mondial. Pe locul lui a fost înălțat Cinematograful „Patria”.

VIPmagazin
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2773
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Re: Chisinaul

Mesaj Scris de margo la data de Vin 24 Apr 2009 - 10:40

basaru, cred ca esti un adevarat patriot!...
avatar
margo
membru activ
membru activ

feminin Number of posts : 130
Age : 28
Localizare : Cimişlia
Hobby : lectura
Registration date : 22/04/2009

Sus In jos

Re: Chisinaul

Mesaj Scris de Beauty la data de Vin 14 Oct 2011 - 23:35

Chișinău și Tbilisi - orașe infrățite

[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]

_________________
Don't f*** with me...
avatar
Beauty
veteran
veteran

Number of posts : 2370
Localizare : in iad
Registration date : 09/10/2006

Sus In jos

Re: Chisinaul

Mesaj Scris de Beauty la data de Mier 3 Oct 2012 - 18:40

Transportul în Chișinău


_________________
Don't f*** with me...
avatar
Beauty
veteran
veteran

Number of posts : 2370
Localizare : in iad
Registration date : 09/10/2006

Sus In jos

Re: Chisinaul

Mesaj Scris de basaru la data de Mier 3 Dec 2014 - 20:20

avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2773
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Re: Chisinaul

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum