Reglementari bancare in Romania

In jos

Reglementari bancare in Romania

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 13:03

REGLEMENTARI BANCARE IN ROMANIA
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

- LEGEA BANCARĂ

Legea nr.58/1998 - republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, r.78/24.01.2005, privind activitatea bancara

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]


Ultima editare efectuata de catre in Lun 18 Dec 2006 - 0:56, editata de 4 ori
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Legea privind Statutul Băncii Naționale a României

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 13:07

Legea privind Statutul Băncii Naționale a României

LEGEA nr.312 din 28 iunie 2004
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.582 din 30 iunie 2004)

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Rezumat
Banca Națională a României (BNR) este banca centrală a României, având personalitate juridică. Aceasta este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București și poate avea sucursale și agenții atât în municipiul București, cât și în alte localități din țară.

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Principalele atribuții ale BNR sunt:
- elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;
autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare;
- emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
- stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia;
administrarea rezervelor internaționale ale României.
Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

În îndeplinirea atribuțiilor, BNR și membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucțiuni de la autoritățile publice sau de la orice altă instituție sau autoritate.

În cadrul politicii monetare pe care o promovează, BNR utilizează proceduri și instrumente specifice pentru operațiuni de piață monetară și de creditare a instituțiilor de credit, precum și mecanismul rezervelor minime obligatorii. Se interzice BNR achiziționarea de pe piața primară a creanțelor asupra statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat. BNR poate efectua pe piața secundară operațiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanțe asupra sau titluri ale statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat, instituțiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit și atrage depozite de la instituții de credit, în condițiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

De asemenea, se interzice Băncii Naționale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat.

Banca Națională a României este unica instituție autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote și monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

În cadrul politicii sale monetare și de curs de schimb, Banca Națională a României poate acorda instituțiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăși 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:
- titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul Băncii Naționale a României, sau depozite constituite la Banca Națională a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Națională a României.
BNR stabilește condițiile si costurile de creditare, deschide și operează conturi ale instituțiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare și ale altor entități, rezidente și nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii Naționale a României.
Conducerea BNR este asigurată de un Consiliu de administrație, compus din nouă membri, iar conducerea executivă a BNR se exercită de către guvernator, prim-viceguvernator și de cei doi viceguvernatori. Membrii Consiliului de administrație al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiți de Parlament, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. În cazul descompletării Consiliului de administrație, completarea locurilor vacante se face pe funcția respectivă pe întreaga durată a mandatului. Revocarea din funcție a oricărui membru al consiliului de administrație se face de către Parlament, dacă acesta încetează să îndeplinească condițiile necesare pentru exercitarea atribuțiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave.

Situațiile financiare ale BNR sunt întocmite conform principiilor și regulilor contabile prevăzute de standardele internaționale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană și trebuie să cuprindă: bilanțul, contul de profit și pierdere și notele explicative. Acestea sunt supuse auditării de către auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, selectați de către consiliul de administrație, pe bază de licitație.

La data de 31 decembrie 2004, capitalul actual al BNR (de 100 miliarde lei) se majorează la 300 miliarde lei și aparține în întregime statului.

Banca Națională a României este autorizată să colecteze date și informații statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale legale, asigurând măsuri de protecție a datelor care se referă la subiecți individuali - persoane juridice sau fizice - date obținute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.

Membrii consiliului de administrație și salariații Băncii Naționale a României sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații nedestinate publicării, de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor, și nu vor folosi aceste informații pentru obținerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancționată conform legii. Aceștia sunt obligați să păstreze secretul profesional și după încetarea activității în cadrul băncii, orice încălcare fiind sancționată în condițiile legii.


Ultima editare efectuata de catre in Joi 9 Noi 2006 - 15:09, editata de 1 ori
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Legea pentru privatizarea societăților comerciale bancare...

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 13:18

Legea pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar

Legea nr. 83 din 21 mai 1997
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

- rezumat -

Prezenta lege stabilește procedeele de privatizare, dreptul FPS de rezervare a unui număr de acțiuni sau de păstrare a acțiunii nominative de control și drepturile pe care aceasta le conferă statului. Legea reglementează de asemenea constituirea comisiilor de privatizare a societăților bancare și stabilește condițiile pe care membrii acestora trebuie să le îndeplinească.

Plata acțiunilor achiziționate de la FPS se poate face atât în lei, cât și în valută. Băncile comerciale nu pot acorda credite pentru plata acestor acțiuni sau pentru achitarea acțiunilor subscrise în cazul majorării de capital social la societățile bancare ce se privatizează.

Legea stabilește destinația sumelor rezultate din vânzarea acțiunilor gestionate de FPS și limitează dreptul de proprietate al unui acționar la 20 la sută din capitalul social total al unei societăți bancare, cu excepția instituțiilor financiar-bancare cu reputație internațională, care pot dobândi un procent mai mare. Dobândirea unui procent mai mare de 5 la sută din capitalul social este condiționată de obținerea prealabilă a acordului expres al BNR.


Ultima editare efectuata de catre in Joi 9 Noi 2006 - 15:10, editata de 1 ori
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Reglementări privind falimentul instituțiilor de credit

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 13:24

Reglementări privind falimentul instituțiilor de credit

Ordonanța Guvernului nr. 10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul instituțiilor de credit aprobată, completată și modificată prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004
publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 30/01/2004 și respectiv nr. 579 din 30/06/2004

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]


Ultima editare efectuata de catre in Joi 9 Noi 2006 - 15:10, editata de 1 ori
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Reglementări privind instituțiile financiare nebancare

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 13:30

Reglementări privind instituțiile financiare nebancare

Ordonanța nr. 28 din 26 ianuarie 2006 (Titlul I)
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31.01.2006)

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Lista întocmită de Banca Națională a României potrivit prevederilor art.62 (1) Ordonanța Guvernului nr.28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar - fiscale
Publicarea listei are drept scop facilitarea reorganizării entităților potrivit prevederilor legale iar înscrierea în această listă nu echivalează cu înscrierea în registrele ce vor fi deschise și ținute de Banca Națională a României.Lista este structurată în 6 secțiuni, corespunzător activităților de creditare prevăzute la art.7 din Ordonanță
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Norma nr. 2 din 20 aprilie 2006 privind capitalul minim al instituțiilor financiare nebancare,
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3.05.2006

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Norma nr. 3 din 20 aprilie 2006 privind Registrul general, Registrul special și Registrul de evidență,
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3.05.2006)

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Norma nr. 4 din 20 aprilie 2006 privind procedura de notificare și înregistrarea în registre a instituțiilor financiare nebancare,
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3.05.2006

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Ordinul BNR nr. 3 din 17 iulie 2006
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26.07.2006)

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]


Ultima editare efectuata de catre in Joi 9 Noi 2006 - 15:11, editata de 1 ori
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Regulamentul valutar

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 13:44

Regulamentul valutar

Regulamentul nr. 4 din 1 aprilie 2005 privind regimul valutar și normele aferente
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Rezumat

Potrivit Statutului său, Banca Națională a României stabilește și urmărește aplicarea regimului valutar pe teritoriul României.
STABILIREA REGIMULUI VALUTAR
Principalele atribuții ale BNR:
- Elaborează și aplică politica de curs de schimb;
- Elaborează balanța de plăți și alte lucrări privind poziția investițională internațională a țării;
Privitor la cursul de schimb:
- stabilește cursul de schimb al monedei naționale pentru operațiuni proprii pe piața valutară;
- calculează și publică cursurile de schimb medii ale pieței valutare în scop statistic;
- cursul de schimb al pieței valutare interbancare este determinat liber în raport cu cererea și oferta de valută;
Păstrează și administrează rezervele internaționale ale statului.

REGIMUL VALUTAR DIN ROMÂNIA
Este stabilit prin Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2005, modificat și completat de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2005, Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2006 și Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2006.
România a acceptat - prin notificarea din 25 martie 1998 - obligațiile stipulate la art. VIII, secțiunile 2, 3 și 4 din Statutul FMI, respectiv:
angajamentul autorităților de a elimina restricțiile privind operațiunile de cont curent; neintroducerea altor restricții în viitor;crearea condițiilor cât mai favorabile relansării reformei economice;politica valutară să nu sufere modificări semnificative.
P
REVEDERI DE BAZĂ ALE REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL VALUTAR
I. Drepturi ale rezidenților și nerezidenților

Rezidenții și nerezidenții:
- pot dobândi, deține și utiliza orice active financiare exprimate în valută și în monedă națională ("full retention");
- pot deschide și menține conturi în valută și în monedă națională, la instituții de credit sau la alte instituții asimilate acestora, după caz;
- pot efectua în mod liber și fără restricții operațiuni valutare curente și de capital;
- nerezidenții pot repatria și transfera activele financiare deținute în România.

II. Accesul pe piața valutară
Accesul rezidenților și nerezidenților cu ordine de vânzare/cumpărare de valută este liber pentru toate operațiunile valutare;
Convertibilitatea operațiunilor, atât cele de cont curent, cât și cele de cont de capital, este asigurată atât pentru rezidenți, cât și pentru nerezidenți;
Operațiunile de vânzare/cumpărare de valută se pot efectua numai prin intermediari ai pieței valutare;
Cumpărarea/vânzarea de valută de către persoanele fizice rezidente prin casele de schimb valutar și instituții de credit este nelimitată.

III. Operațiuni valutare de capital
Începând cu data de 1 septembrie 2006 toate operațiunile valutare de capital au fost liberalizate. În scopul evidenței statistice, operațiunile de capital din care rezultă obligații externe derivând din angajamente cu termene mai mari de 1 an, altele decât cele de natura datoriei publice externe, se înregistrează la Banca Națională a României în "Registrul datoriei private externe a României".

IV. Încasări și plăți între rezidenți
Încasările și plățile între rezidenți se pot efectua:
- în monedă națională - pentru operațiunile care fac obiectul comerțului cu bunuri și servicii;
- în monedă națională și în valută - pentru operațiunile care fac obiectul comerțului cu bunuri și servicii, exceptate prin regulamentul privind regimul valutar:
Persoanele juridice - pentru operațiuni decurgând din contracte de comerț și prestări de servicii externe efectuate în comision, contracte de subantrepriză în acțiuni de cooperare economică internațională sau din contracte de export al unor obiective complexe și al unor produse cu ciclu lung de fabricație, contracte de furnizare de bunuri și prestări de servicii aferente contractelor externe;
Persoanele fizice - pentru operațiuni valutare între acestea, cu caracter ocazional;
Persoanele fizice și juridice și alte entități - pentru operațiuni stipulate de prevederi legale exprese; pentru operațiuni decurgând din organizarea și/sau prestarea de servicii externe (transport, turism); pentru operațiuni decurgând din contracte externe de prelucrare în regim "lohn"; pentru operațiuni care decurg din acte de comerț derulate în porturi, în "zonele libere" din aeroporturi și punctele de trecere a frontierei de stat, în trenuri internaționale, aeronave și nave - pe parcurs extern; pentru operațiuni efectuate în străinătate.
- pentru operațiunile care nu fac obiectul comerțului cu bunuri și servicii.

V. Controlul valutar
Trebuie declarate la autoritățile vamale instrumentele de plată în valută și în monedă națională sub formă de numerar, care sunt egale sau depășesc echivalentul a 10 000 EUR/persoană /călătorie.

VI. Cuprinsul reglementărilor valutare
Regulamentul Băncii Naționale a României nr.4/01.04.2005 privind regimul valutar este structurat în așa numitul "corp" al regulamentului care conține 5 capitole și 2 anexe, precum și un număr de 3 norme date în aplicarea regulamentului, astfel:
Capitolul I - Dispoziții generale
Capitolul II - Regimul valutar
Capitolul III - Măsuri de salvgardare
Capitolul IV - Dispoziții comune
Capitolul V - Dispoziții finale
Anexa nr. 1: - Nomenclatorul operațiunilor valutare;
Anexa nr. 2: - Categorii de rezidenți care pot efectua operațiuni în valută
Norma nr. 3/2005 privind funcționarea pieței valutare interbancare;
Norma nr. 4/2005 privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar;
Norma nr. 6 /2005 privind importul și exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar.

ALINIEREA LA LEGISLAȚIA UE
Regulamentul privind regimul valutar transpune în totalitate prevederile Tratatului European referitoare la liberalizarea mișcărilor de capital și la stabilirea măsurilor de salvgardare privind operațiunile valutare, care pot fi luate în cazul în care apar variații semnificative ale lichidității interne și dezechilibre semnificative ale balanței de plăți;
Definirea operațiunilor valutare curente și de capital, precum și nomenclatorul acestora sunt armonizate cu directivele UE;
Definirea operațiunilor curente este în linii generale pusă de acord cu prevederile art. XXX din Statutul FMI.


Ultima editare efectuata de catre in Joi 9 Noi 2006 - 15:11, editata de 1 ori
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Reglementări ale pieței monetare

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 14:21

Reglementări ale pieței monetare

REGULAMENTUL nr.1 din 30 martie 2000privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili (contrapartidelor eligibile)

- rezumat -
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.142 din 5 aprilie 2000)
rezumatul prezentat include modificările aduse prin reglementări ulterioare

În temeiul Legii bancare și al Legii privind Statutul BNR, Banca Națională a României a emis prezentul regulament, prin care sunt stabilite:
- tipurile operațiunilor de piață monetară și condițiile în care banca centrală efectuează asemenea operațiuni cu băncile;
- facilitatea de creditare, respectiv condițiile de acordare a creditelor lombard și modul de garantare a acestora;
- facilitatea de depozit și condițiile de acceptare a depozitelor constituite de bănci la Banca Națională a României.
Operațiunile de piață monetară se execută la inițiativa băncii centrale și implică următoarele tranzacții:
- cumpărări/vânzări reversibile - repo/reverse repo - de active eligibile pentru tranzacționare;
- acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare;
- vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacționare;
- emitere de certificate de depozit;
- swap valutar;
- atragere de depozite.
Activele eligibile pentru tranzacționare și pentru garantare sunt titlurile de stat, certificatele de depozit emise de Banca Națională a României, precum și alte categorii de active eligibile negociabile, stabilite în baza unei hotărâri a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României.

Participanții eligibili (contrapartidele eligibile) sunt băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, casele de economii pentru domeniul locativ, persoane juridice române și sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.

Scadența operațiunilor de piață monetară nu poate fi mai mare de 90 zile calendaristice, cu excepția emiterii de certificate de depozit, pentru care scadența maximă este de un an.

Regulamentul stabilește modul de desfășurare a operațiunilor de piață monetară prin intermediul licitației, etapele operaționale ale procedurii de licitație, respectiv anunțarea licitației și modul de realizare a acesteia, condițiile și modul de transmitere a ofertelor de participare la licitație de către participanții eligibili, metodele de alocare și anunțarea rezultatelor.

Prin facilitățile permanente - facilitatea de creditare și facilitatea de depozit - participanții eligibili pot obține lichiditate pe termen foarte scurt, respectiv își pot valorifica excesul de lichiditate, prin constituirea de depozite la Banca Națională a României.


Ultima editare efectuata de catre in Joi 9 Noi 2006 - 15:12, editata de 1 ori
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Regimul rezervelor minime obligatorii (RMO)

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 14:41

Regimul rezervelor minime obligatorii (RMO)

este reglementat juridic prin Regulamentul nr. 6 din 24/07/2002, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 01/08/2002 și printr-o serie de reglementările ulterioare
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Rezervele minime obligatorii (RMO) constituie unul dintre principalele instrumente folosite de BNR în promovarea politicii sale monetare.

RMO sunt disponibilități bănești ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, în lei și în valută, păstrate în conturi deschise la BNR.

Instituțiile de credit sunt obligate să constituie RMO proporțional cu pasivele deținute (anumite elemente precum fondurile atrase de la BNR, capitalurile proprii, etc, fiind exceptate).

Cuantumul rezervelor minime obligatorii se stabilește diferențiat, funcție de natura pasivelor, monedă, scadență și alte condiții specifice.

Modul de remunerare al rezervelor minime obligatorii se precizează diferențiat, pentru conturile exprimate în moneda națională, în EUR și respectiv în USD.


Ultima editare efectuata de catre in Joi 9 Noi 2006 - 15:13, editata de 1 ori
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Centrala Riscurilor Bancare

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 14:43

Centrala Riscurilor Bancare

Regulamentul nr.4/2004 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscurilor Bancare
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.739 din 16.08.2004)

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Rezumat:
Centrala Riscurilor Bancare (CRB) reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea și centralizarea informațiilor privind expunerea fiecărei instituții de credit din sistemul bancar românesc față de acei debitori care au beneficiat de credite si/sau angajamente al căror nivel cumulat depășește suma limită de raportare sau restantele mai mari de 30 zile, indiferent de suma, înregistrate in restituirea creditelor de către persoanele fizice fata de care instituțiile de credit înregistrează o expunere mai mica de 20 mii RON, precum si a informațiilor referitoare la fraudele cu carduri produse de către posesori.

Baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este organizată în patru registre:

- Registrul central al creditelor (RCC) conține informații de risc bancar raportate de instituțiile de credit și este actualizat lunar;
- Registrul creditelor restante (RCR) conține informații de risc bancar referitoare la abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii șapte ani și este alimentat lunar de Registrul central al creditelor;
- Registrul grupurilor de debitori (RGD) conține informații despre grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezintă un singur debitor si este alimentat lunar de Registrul central al creditelor;
- Registrul fraudelor cu carduri (RFC) conține informații despre fraudele cu carduri produse de către posesori raportate de instituțiile de credit si este actualizat on-line
[Trebuie sa fiti înscris și conectat pentru a vedea această imagine]
Utilizatorii informațiilor existente în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare sunt persoanele declarante și Banca Națională a României. Persoanele declarante sunt instituțiile de credit si societățile de credit ipotecar in conformitate cu prevederile art.19 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.200/2002 privind societățile de credit ipotecar, aprobata prin Legea nr.330/2003.

Schimbul de informații de risc bancar se realizează electronic prin Rețeaua de Comunicații Interbancară.
Raportările efectuate de persoanele declarante conțin următoarele informații:
- datele de identificare a debitorilor față de care instituția înregistrează o expunere mai mare sau egală cu limita de raportare;
- informații privind fiecare din creditele și angajamentele de care debitorul beneficiază: tipul creditului, termenul de acordare, tipul garanției, serviciul datoriei, data acordării și data scadenței, suma acordată, suma datorată utilizata si suma datorata neutilizată la momentul raportării, suma restantă;
- informații privind persoanele fizice care nu îndeplinesc condiția de limita de raportare si înregistrează restante mai mari de 30 zile;
- informații privind grupurile de persoane fizice si/sau juridice care reprezintă un singur debitor: denumire grup, cod grup, componenta grup;
- informații privind fraudele cu carduri produse de posesori: date identificare posesor card, tip card, valuta, data constatării fraudei, suma fraudata.
Difuzarea informațiilor de Centrala Riscurilor Bancare către persoanele declarante se face în două moduri:
rapoarte lunare care cuprind informații privind toți debitorii pe care persoana declaranta i-a raportat în luna respectivă, cu toate informațiile disponibile la Centrala Riscurilor Bancare referitoare la creditele și angajamentele de care debitorul a beneficiat de la toate instituțiile de credit, fără a se preciza identitatea instituțiilor creditoare (situația riscului global);
ca răspuns la interogările (cereri de consultare) on-line în care persoanele declarante pot solicita două tipuri de informații: situația riscului global și situația creditelor restante (pe o perioadă de 7 ani).
Trebuie precizat că pentru debitorii raportați de persoanele declarante, informațiile sunt furnizate necondiționat, în timp ce, pentru clienții - debitori potențiali, accesul persoanelor declarante este condiționat de obținerea prealabilă a acordului clientului respectiv.

Sisteme similare de gestiune a informațiilor de credit funcționează cu succes în țări din Uniunea Europeana cu un grad ridicat de intermediere financiara, cum sunt: Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Spania, etc.
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Centrala Incidentelor de Plăți

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 14:50

Centrala Incidentelor de Plăți

[i]REGULAMENTUL nr.1 din 23 februarie 2001 (modificat și completat de Circularele nr.21/ 2002, nr.15/2004 și Regulamentul nr. 7/26.07.2005) privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 9 martie 2001, nr. 521 din 18 iulie 2002, nr. 689 din 30 iulie 2004 și respectiv nr. 683 din 29 iulie2005[i]

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) este un centru de intermediere care gestionează informația specifică incidentelor de plăți atât din punct de vedere bancar (tragerea în descoperit de cont) cât și din punct de vedere social (pierdere/furt/distrugere).
Transmiterea informației la CIP se face pe cale electronică, prin utilizarea Rețelei de Comunicații Interbancare ce leagă centrala BNR cu centralele tuturor băncilor.

Baza de date a CIP este organizată în două fișiere:
1. Fișierul național de incidente de plăți (FNIP) care are trei componente:
Fișierul național de cecuri (FNC),
Fișierul național de cambii (FNCb),
Fișierul național de bilete la ordin (FNBO) și
2. Fișierul național al persoanelor cu risc (FNPR) care este alimentat automat din FNIP.
Fișierul național al persoanelor cu risc colectează informațiile privind incidentele de plăți majore (instrumente de plată trase în descoperit de cont, cecuri emise fără autorizarea trasului, cecuri emise cu dată falsă sau cărora le lipsește o mențiune obligatorie, cecuri circulare sau de călătorie emise "la purtător", cecuri emise de către un trăgător aflat în interdicție bancară, cambii scontate fără a exista creanța cedată în momentul cesiunii acesteia) înregistrate pe numele unei persoane fizice/juridice nu pot fi șterse din această bază de date, decât în cazul în care se anulează, de către aceeași persoană declarantă care le-a transmis anterior la CIP, din proprie inițiativă sau ca urmare a hotărârii unei instanțe judecătorești.

Interdicția bancară este regimul impus de către bancă unui titular de cont de interzicere a emiterii de cecuri pe o perioadă de 1 an începând cu data înregistrării la CIP a unui incident de plată major și asigură prevenirea producerii unor noi incidente de plăți și sancționarea titularilor de cont care le generează în sistemul bancar.

În baza informațiilor recepționate de CIP de la persoanele declarante, aceasta are obligația:
- transmiterii unei Declarații privind interdicția bancară de a emite cecuri tuturor centralelor băncilor, care au obligația să distribuie această informație în propriul sistem intrabancar;
- transmiterii unei Declarații de pierdere/furt/distrugere/anulare a instrumentelor către centrala băncii plătitoare, pentru a preveni decontarea unui astfel de cec, cambie sau bilet la ordin, în eventualitatea prezentării acestuia la plată de către o persoană de rea credință.
Centrala băncii sau unitatea bancară teritorială unde respectiva persoană fizică sau juridică are cont deschis are obligația recuperării formularelor de cec necompletate sau greșit completate eliberate anterior, cu excepția cecurilor utilizate pentru retragerea de numerar. În cazul în care nu recuperează toate formularele de cec necompletate sau greșit completate, trebuie să le anuleze și să transmită această informație la CIP, într-un interval de maximum 15 zile calendaristice de la data emiterii Declarației CIP privind interdicția bancară.

Valorificarea informațiilor înregistrate în FNIP și în FNPR se va face astfel:
a) de către bănci și Banca Națională a României, în mod obligatoriu, la eliberarea de formulare de cecuri titularilor de cont;
b) de către CIP, din proprie inițiativă în scopul apărării interesului public, prin transmiterea către Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și Ministerul de Interne cu unitățile lor teritoriale de informații din evidențele proprii sau prin publicarea acestor informații în Mass-media;
c) de către instanțele judecătorești, instituțiile menționate la lit. b), alte instituții ale statului cu atribuții de supraveghere și control, precum și de către Mass-media, pe baza datelor solicitate CIP;
d) de către persoanele fizice sau juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a) - c), prin intermediul băncilor;
e) de către instituții din străinătate similare CIP, pe baza datelor privind incidentele de plăți pe care CIP le furnizează din proprie inițiativă sau la cererea acestora.
Înaintea încheierii unei afaceri cu un partener, o firmă poate consulta, prin intermediul unei bănci, baza de date a CIP, pentru a vedea dacă pe numele potențialului partener sunt înregistrate incidente de plăți cu cecuri, cambii sau bilete la ordin. În funcție de răspunsul primit de la CIP, respectiva firmă este în măsură să aprecieze dacă mai dă curs sau nu colaborării cu acel partener.

Consultarea bazei de date se poate face de către un comerciant, prin intermediul unei bănci, înainte de a primi un cec de la clientul său în schimbul mărfurilor vândute. În acest caz, comerciantul poate afla dacă seria și numărul cecului pe care ar urma să-l primească face parte dintr-un set de instrumente de plată avizate de B.N.R. sau dacă nu cumva respectivul cec a fost declarat anterior la CIP ca pierdut/furat/distrus sau retras din circulație.

La emiterea unei cambii beneficiarul poate consulta baza de date a CIP pentru a solicita informații privind obligatul cambial principal, respectiv trasul. Beneficiarul poate accepta să acorde un credit comercial trăgătorului dacă până la data emiterii cambiei trasul (persoana desemnată în titlu a plăti pentru trăgător) nu a generat incidente la plata cu alte titluri de credit. Aceeași atitudine prevăzătoare o poate avea beneficiarul unui bilet la ordin față de subscriitor sau beneficiarul unui cec față de trăgător.

Informațiile înscrise în FNPR pe numele unei persoane fizice sau juridice, alături de analizele specifice efectuate de bănci, pot contribui la fundamentarea deciziei de acordare a unui credit sau de deschidere de cont curent pentru un nou client.
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Reglementări privind denominarea monedei naționale

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 14:57

Reglementări privind denominarea monedei naționale

Acte legislative privitoare la denominarea monedei naționale
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Norme BNR nr. 11 din 8 sept. 2005

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 15:00

Norme BNR nr. 11 din 8 sept. 2005
privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 16 septembrie 2005

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Banca Națională a României emite prezentele norme.
Art. 1.
Prezentele norme se aplică instituțiilor de credit, persoane juridice române și sucursalelor instituțiilor de credit străine, autorizate să funcționeze pe teritoriul României și reglementează gradul de concentrare a expunerilor din credite în valută.
Art. 2.
(1) Expunerea unei instituții de credit din credite în valută acordate persoanelor fizice și juridice altele decât instituțiile de credit, înainte de deducerea provizioanelor specifice de risc de credit, nu poate depăși 300% față de fondurile proprii, în cazul instituțiilor de credit, persoane juridice române, sau față de capitalul inițial, în cazul sucursalelor instituțiilor de credit străine, determinate pentru luna anterioară celei pentru care se efectuează raportarea.
(2) Procentul de la alin. 1 va fi respectat atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat, corespunzător activității desfășurate pe teritoriul României.

(3) Fondurile proprii și capitalul inițial se vor determina potrivit prevederilor Normelor Băncii Naționale a României nr. 11/2003 privind supravegherea pe bază individuală și consolidată a fondurilor proprii.

(4) La determinarea expunerii care face obiectul prevederilor de la alin. 1 nu se vor lua în calcul expunerile din credite în valuta acordate acelor persoane juridice și fizice care sunt acoperite în mod natural la riscul valutar ("hedged borrowers") care induce risc de credit instituțiilor de credit finanțatoare.

(5) Se consideră că o persoană este acoperită în mod natural la riscul valutar în cazul în care aceasta generează fluxuri de numerar nete pozitive în valută cotată, care să permită rambursarea la termen a fiecărei rate de credit (principal și dobândă).
Intrările de numerar vor fi ajustate în funcție de gradul de certitudine și de caracterul de permanență al acestora.

Art. 3.
Depășirea procentului stabilit la art. 2 alin. 1 se deduce din fondurile proprii/capitalul inițial aferente lunii pentru care se întocmește raportarea.
Art. 4.
(1) Instituțiile de credit trebuie să dispună de politici, proceduri și sisteme informaționale adecvate care să permită identificarea, evaluarea și monitorizarea expunerilor din credite în valută astfel încât să se asigure respectarea în permanență a prevederilor art. 2 alin. 1, 2, și 4.
(2) Procedurile interne de creditare ale instituțiilor de credit vor fi astfel modificate/completate încât să asigure atât conformarea cu prevederile art. 2 alin. 5, cât și modul de întocmire și păstrare a documentației aferente.

(3) Instituțiile de credit urmează a se conforma cu prevederile alin. 1 și 2 de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 5.
(1) Instituțiile de credit care la data intrării în vigoare a prezentelor norme înregistrează depășiri ale procentului prevăzut la alin. 1 al art. 2 se vor încadra în respectiva limită într-o perioadă ce va fi stabilită de Banca Națională a României cu luarea în considerare a scadențelor stabilite în contractele de credit valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme.
(2) Pe perioada prevăzută la alin.1, instituțiile de credit nu mai pot acorda noi credite în valută sau suplimenta pe cele deja acordate, cu excepția celor acordate categoriei de clienți prevăzute la art. 2 alin. 4.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, instituțiile de credit vor transmite Direcției Supraveghere planul de acțiuni, ce urmează a fi aprobat de Banca Națională a României, în vederea conformării cu prevederile prezentelor norme.

(4) Până la aprobarea planului de acțiuni, precum și în cadrul perioadei prevăzute la alin.1 nu sunt aplicabile prevederile art. 3.

(5) În cazul în care, în perioada prevăzută la alin.1 se înregistrează, cu ocazia raportărilor lunare, un nivel al procentului calculat conform prevederilor alin.1 de la art.2 mai mare decât cel stabilit prin planul de acțiuni aprobat de Banca Națională a României, suma reprezentând depășirea va fi dedusă din fondurile proprii/capitalul inițial aferente lunii pentru care se întocmește raportarea.

Art. 6.
Direcția Supraveghere va monitoriza acțiunile întreprinse de instituțiile de credit, inclusiv pe perioada prevăzută la art.5 alin.1, în vederea conformării cu prevederile prezentelor norme.
Art. 7.
(1) Instituțiile de credit vor raporta, lunar, în termen de cel mult 17 zile calendaristice de la finele lunii pentru care se face raportarea, nivelul expunerilor din credite în valută acordate, cu defalcare pe persoane fizice și persoane juridice, care nu sunt acoperite în mod natural la riscul valutar, precum și nivelul expunerilor din credite în valută acordate, cu defalcare pe persoane fizice și persoane juridice, care sunt acoperite în mod natural la riscul valutar ("hedged borrowers"). Raportarea se va efectua letric, în echivalent lei.
(2) Prima raportare va fi efectuată cel târziu la sfârșitul lunii în care intră în vigoare prezentele norme, pentru expunerile din creditele în valută existente în sold la sfârșitul lunii precedente intrării în vigoare a prezentelor norme.

(3) Direcția Supraveghere poate solicita instituțiilor de credit orice informații suplimentare pe care le consideră relevante pentru scopul supravegherii gradului de concentrare a expunerilor din credite în valută. Formularul de raportare, modalitatea și termenul de transmitere pentru informațiile suplimentare vor fi stabilite și comunicate de Direcția Supraveghere.

Art. 8.
Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sancțiunilor și/sau a măsurilor prevăzute de Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9.
Banca Națională a României poate modifica, prin circulară, procentul prevăzut la alin. 1 al art. 2.
Art. 10.
Prezentele norme intră în vigoare la 10 zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Norme privind limitarea riscului de credit...

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 17:21

Norme privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

NORMA nr.10 din 27 iulie 2005, privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 iulie 2005)
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
modificată prin NORMA nr.20 din 13 septembrie 2006(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006)
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

NORMA privind raportarea statistică la BNR ...

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 17:23

NORMA privind raportarea statistică la BNR a unor operațiuni valutare

NORMA nr. 2 din 30 ianuarie 2004, cu rectificările ulterioare
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 12 februarie 2004 și respectiv nr. 225 din 15 martie 2004


[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

NORMA privind raportarea statistică a datelor

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 17:26

NORMA privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți a României

NORMA nr. 4 din 23 iunie 2004
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 7 iulie 2004


[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

NORMA privind raportarea statistică a datelor

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 17:28

NORMA privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilanțului monetar

NORMA nr. 13/ 2006


[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

NORMA privind statistica ratelor dobânzii practicate ...

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 17:29

NORMA privind statistica ratelor dobânzii practicate de instituțiile de credit

NORMA nr. 14/ 2006

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Raportarea operațiunilor valutare de capital

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 17:32


NORMA nr. 17 din 17 septembrie 2002

publicată în M.O. nr. 700/25.09.2002
privind raportarea statistică la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung
[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

În baza dispozițiilor art. 12 și 51 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.38 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările și completările ulterioare,

Banca Națională a României emite prezenta normă:
Art.1.
În sensul prezentei norme, constituie operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung, dacă nu sunt operațiuni de natura datoriei publice externe, următoarele operațiuni:
credite și împrumuturi financiare cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, constând din finanțări rambursabile pe bază contractuală cum ar fi creditul/împrumutul financiar standard, creditul sindicalizat, linia de finanțare, operațiunile de leasing financiar, creditul ipotecar și de consum și altele asimilate acestora;
credite legate de comerțul internațional, cu termen mai mare de un an, primite de rezidenți de la nerezidenți, respectiv credite contractate în cadrul operațiunilor de comerț internațional cu bunuri și servicii, inclusiv efectuarea plăților în rate pe faze de execuție, la solicitarea furnizorilor de bunuri și servicii sau efectuarea plăților la un anumit termen de la livrarea bunului/prestarea serviciului, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerț, rescadențarea unor astfel de plăți, precum și finanțarea unor astfel de credite de către un terț;
tranzacționarea primară a titlurilor de credit cu scadență inițială mai mare de un an (obligațiuni și alte instrumente financiare cu venit fix) emise de rezidenți pe o piață de capital străină.
Art.2.
(1) Toate persoanele juridice și fizice rezidente care au încheiat contracte cu nerezidenți pentru operațiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung au obligația să notifice operațiunile respective prin transmiterea la Banca Națională a României - Direcția statistică a Formularului F1 "Notificare la Banca Națională a României" , prezentat în anexa nr. 1 și a Formularului F2 "Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane", prezentat în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta normă.
(2) Persoanele juridice și fizice care, potrivit alin. (1), au notificat operațiuni valutare de capital au în continuare obligația notificării la Banca Națională a României - Direcția statistică a schimbării sediului social, rezilierii contractului și a modificării, față de notificarea inițială, a creditorului, a debitorului și a valorii creditului, pe toată durata derulării operațiunii notificate, prin transmiterea, în termen de 15 zile, a unui Formular F1 completat în mod corespunzător. Schimbarea de debitor se notifică de către debitorul cedent, noul debitor preluând în continuare obligațiile de notificare sau de raportare în legătură cu angajamentul extern respectiv.

(3) Pentru elaborarea de statistici privind datoria privată externă a României, instituțiile de credit (bănci, sucursale ale băncilor străine, case centrale ale cooperativelor de credit) au obligația să transmită trimestrial la Banca Națională a României - Direcția statistică, până în data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, situația debitorilor, persoane juridice și fizice rezidente, care derulează operațiuni de această natură fără a avea numărul de înregistrare din Registrul datoriei private externe (prezentată în anexa nr. 4), identificator atribuit de Banca Națională a României în baza notificării conform alin. (1). Anexa nr. 4 face parte integrantă din prezenta normă.

Art.3.
(1) Persoanele juridice și fizice selecționate de către Banca Națională a României, pe criterii de eșantionare statistică, ca titulare de contracte privind angajamente externe reprezentative pentru evaluarea datoriei private externe a României, la solicitarea letrică a Băncii Naționale a României - Direcția statistică, au obligația să raporteze date privind derularea acestor operațiuni. Raportarea se va efectua potrivit Formularului F3 "Raportare statistică privind operațiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu și lung", prezentat în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta normă.
(2) Persoanele juridice și fizice menționate la alin. (1) vor notifica la Banca Națională a României - Direcția statistică, în termen de 15 zile de la producerea lor, toate modificările survenite în "Scadențarul tragerilor, al rambursărilor de capital și al plăților de dobândă și comisioane" față de situația notificată inițial, prin transmiterea a câte unui nou Formular F2 ori de câte ori survin astfel de modificări.

Art.4.
Persoanele juridice și fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei norme, se află în curs de raportare la Banca Națională a României a operațiunilor valutare de natura datoriei private externe au obligația continuării raportării statistice numai dacă sunt solicitate letric de către Banca Națională a României, conform art. 3, iar cele care nu sunt solicitate se vor conforma numai obligațiilor prevăzute la art. 2.
Art.5.
(1) Răspunderea pentru corectitudinea datelor și informațiilor transmise revine persoanei juridice sau fizice rezidente care a contractat operațiunea de natura datoriei private externe.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei norme intră sub incidența art.60 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6.
Prezenta normă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Rata dobânzii de referință

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 17:38

CIRCULARA nr. 3 din 1 februarie 2002
privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna februarie 2002

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 5 februarie 2002

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]

Având în vedere prevederile Legii nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României și ținând seama de evoluțiile macroeconomice și monetare recente, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște:

1. Începând cu data de 1 februarie 2002 se abrogă prevederile privind taxa oficială a scontului din Circulara Băncii Naționale a României nr.11/1998 privind ratele dobânzilor practicate de Banca Națională a României.

2. Începând cu aceeași dată se va calcula lunar rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, care va fi anunțată public în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, prin circulare ale Băncii Naționale a României.

3. Pentru luna februarie 2002, nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este de 34,6 la sută pe an
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Regulament privind utilizarea codurilor IBAN în România

Mesaj Scris de basaru la data de Joi 9 Noi 2006 - 17:41


REGULAMENTUL nr.2 din 17 februarie 2004 privind utilizarea codurilor IBAN în România


(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 25 februarie 2004)

[Trebuie sa fiti inscris si conectat pentru a vedea acest link]
avatar
basaru
basarabean

masculin Number of posts : 2782
Age : 78
Localizare : Everywhere
Hobby : Basarabean
Registration date : 04/09/2006

http://basarabian.blogspot.com/

Sus In jos

Re: Reglementari bancare in Romania

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum